startupcity.pro logo
27 - 30Август 2015
11.00 - 16.00, Обсерватория, Варна, България
СНЦ "Център за Изобретате и Предприемачи - ЦИП" представя за 4та поредна година StartupCity.PRO
4 дни безплатни обучения включващи основите на стартирането на собствен бизнес в интернет.
Програма Предприемачество FUNCITY 2015

Място: Обсерватория

Обученията са със свободен достъп при следните условия:

От всеки участник се изисква да осигури собствен лаптоп, интернет връзка.

Ако нямате, и лист и химикал ще свършат работа, но няма да можете да извлечете 100% от обученията.

От всеки участник се изисква да има минумум 20$ в дебитна/кредитна карта или paypal.

От всеки участник се изисква да дава обратна връзка за всеки ден от обученията под формата на видео, в което да споделя впечатления + есе в свободен стил, общо 7 видеа и 7 есета.24 Август Понеделник - Самопознание11.00 - 11.30 ReLogic.org Мисловни Карти - игра за визуализиране на голям обем информация, Запознаване


11.30 - 12.30 ReLogic.org 6 асоциации - игра за подобряване на паметта


12.30 - 13.00 Креативна почивка


13.00 - 14.30 ReLogic.org Активна визуализация - игра за повишаване на креативността14.30 - 15.00 Креативна почивка15.00 - 16.00 ReLogic.org Игра за поставяне на цели и приоритети25 Август Вторник - Как да се учим да учим11.00 - 11.30 ReLogic.org Медитация Светлинна Хармонизация11.30 - 12.30 ReLogic.org Фотофокус - Игра за възприемане на голям обем информация12.30 - 13.00 Креативна почивка13.00 - 14.30 ReLogic.org Система за учене РеЛогика 3.014.30 - 15.00 Креативна почивка15.00 - 16.00 ReLogic.org Обратна връзка и въпроси и отговори26 Август Сряда - Умения за завладяващо презентиране11.00 - 11.30 ReLogic.org - Основи на НЛП (Невро Лингвистично Програмиране)11.30 - 12.30 ReLogic.org - Езика на Тяло12.30 - 13.00 Креативна почивка с практика13.00 - 14.30 ReLogic.org - Обратна връзка презентиране14.30 - 15.00 Креативна почивка15.00 - 16.00 ReLogic.org - Обратна връзка презентиране и въпроси и отговори27 Август Четвъртък - Основи Бизнес Моделиране11.00 - 11.30 StartupCity.Pro - Шаблон за бизнес моделиране11.30 - 12.30 StartupCity.Pro - Предизвикателство създаване на 10+ проекта за 60 минути12.30 - 13.00 Креативна почивка13.00 - 14.30 ReLogic.org - Обратна връзка проекти14.30 - 15.00 Креативна почивка15.00 - 16.00 ReLogic.org - Обратна връзка проекти и въпроси и отговори
28 Август Петък - Интернет Маркетинг Проучване
11.00 - 11.30 StartupCity.Pro - Основи проучване в интернет11.30 - 12.30 StartupCity.Pro - Практика12.30 - 13.00 Креативна почивка13.00 - 14.30 StartupCity.Pro - Практика14.30 - 15.00 Креативна почивка15.00 - 16.00 ReLogic.org - Обратна връзка и въпроси и отговори
29 Август Събота - Създаване собствен продукт
11.00 - 11.30 StartupCity.Pro - Основи при създаване на продукт11.30 - 12.30 StartupCity.Pro - Практика12.30 - 13.00 Креативна почивка13.00 - 14.30 StartupCity.Pro - Практика14.30 - 15.00 Креативна почивка15.00 - 16.00 ReLogic.org - Обратна връзка продукти и въпроси и отговори

30 Август Неделя - Основи Маркетинг Автоматизиране

11.00 - 11.30 StartupCity.Pro - Sales Funnel Basics
11.30 - 12.30 StartupCity.Pro - Email Marketing Basics
12.30 - 13.00 Креативна почивка
13.00 - 14.30 StartupCity.Pro - Social Media Marketing Basics
14.30 - 15.00 Креативна почивка
15.00 - 16.00 ReLogic.org - Обратна връзка, въпроси и отговори, Какво предстои