Support: startupcitypro@gmail.com

Програма FUNCITY 2014

07 – 13 Юли 2014

 

Организаторите си запазват правото да променят програмата.

За актуална програма, моля вижте тук.

ПОНЕДЕЛНИК – 07 Юли 2014

 

Предприемачество:

Обсерватория “Николай Коперник” – Морска градина

09:30 – 10:00    ReGames.net – 6 дневно предизвикателство “Създаване на игра FUNCITY 2015+ за организиране на световни първенства във Варна”

10:00 – 11:00     ЦИП ReLogic.org 3.0 “Да се учим да учим” 1 от 4 – Подобряване на паметта с 6 асоциации

11:00 – 12:00    ЦИП AffiliateAcademy.org 1 от 7 – Основи на информационния бизнес в Интернет

12:00 – 13:00    ЦИП StartupCity.Pro 1 от 2 – Основи на бизнес моделирането с Business Model Canvas

13:00 – 14:00    ЦИП ReSponsor.org Комикс Тениски с Твоята Кауза

14:00 – 15:00    ЦИП 50leva.com – Фрииланс работа в Интернет

15:00 – 16:00    OnlineJobs.BG – Основни умения за работа като Виртуален Асистент 1 от 3

ВТОРНИК  – 08 Юли 2014

 

Предприемачество:

Обсерватория “Николай Коперник” – Морска градина

10:00 – 11:00     ЦИП ReLogic.org 3.0 “Да се учим да учим” 2 от 4 – Повишаване на интелигентността и креативността с Активна Визуализация

11:00 – 12:00    ЦИП AffiliateAcademy.org 2 от 7 – Основи на интернет маркетинг проучването

12:00 – 13:00    ЦИП StartupCity.Pro 2 от 2 – Иновиране на бизнес модели

13:00 – 14:00    VarnaEvents.com – Основи на организирането на туристически събития

14:00 – 15:00    MethodMotion.com – Основи на създаването на видео трейлър

15:00 – 16:00    OnlineJobs.BG 2 от 3 – Основни умения за работа като Виртуален Асистент

СРЯДА – 09 Юли 2014

Предприемачество:

Обсерватория “Николай Коперник” – Морска градина

10:00 – 11:00    ЦИП ReLogic.org 3.0 “Да се учим да учим” 3 от 4 – Възприемане на голям обем информация чрез Фотофокус

11:00 – 12:00    ЦИП AffiliateAcademy.org 3 от 7 – Основи на създаването na wordpress сайт промотиращ чужд продукт

12:00 – 13:00    ЦИП WebinarManagers.org – Основи на провеждането на уебинари

13:00 – 14:00    ЦИП ViralConests.org – Основи на интернет конкурсите

14:00 – 15:00    ЦИП GamifiedInternetMarketing.com – Основи на развиването на локални общности чрез игри

15:00 – 16:00    OnlineJobs.BG 3 от 3 – Основни умения за работа като Виртуален Асистент

ЧЕТВЪРТЪК – 10 Юли 2014

Предприемачество:

Обсерватория “Николай Коперник” – Морска градина

10:00 – 11:00     ЦИП ReLogic.org 3.0 “Да се учим да учим” 4 от 4 – Организиране на голям обем информация чрез мисловни карти

11:00 – 12:00    ЦИП – Edogovori.com – Легални документи за интернет проекти

12:00 – 13:00    ЦИП AffiliateAcademy.org 4 от 7 – Основи на привличането на посетители

13:00 – 14:00    ЦИП AffiliateAcademy.org 5 от 7 – Основови на А/Б split testing-а + Advanced Tracking

14:00 – 15:00    ЦИП AffiliateAcademy.org 6 от 7 – Основни на аутсорсването + Affiliate Challenge

15:00 – 16:00   ЦИП AffiliateAcademy.org 7 от 7 – Практика

ПЕТЪК – 11 Юли 2014

Предприемачество:

Обсерватория “Николай Коперник” – Морска градина

10:00 – 11:00     RepAds.net – Основи на писането на рекламен текст copywriting

11:00 – 12:00     RepAds.net – Основи на създаването на инфо продукт в интернет

12:00 – 13:00     RepAds.net – Основи на създаването и менажирането на партньорска програма в интернет

13:00 – 14:00     RepAds.net – Основи на привличането, обучаването и менажирането на афилиет маркетинг партньори в интернет

14:00 – 16:00    158ltd.com – Android Development – Петър Петров и Владимир Димов

СЪБОТА – 12 Юли 2014

 

Предприемачество:

Обсерватория “Николай Коперник” – Морска градина

13:00 – 16:00    ЦИП BattleofTheBrands.net – Презентиране проект за световно първенство във Варна FUNCITY 2015

16:00 – 16:30    ЦИП ReGames.net – Награждаване 6 дневно предизвикателство “Създаване на игра FUNCITY 2015+ за организиране на световни първенства във Варна”